ELEKTROMOBILITA

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

Společnost Jacht servis s.r.o. do svého majetku pořídila elektromobil značky BMW.

V roce 2019 společnost Jacht servis s.r.o. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 – 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do společnosti Jacht servis s.r.o. proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1. Využívání elektromobilu ve společnosti Jacht servis s.r.o. je hodnoceno pozitivně: “Implementace inovativní technologie čisté mobility do naší společnosti Jacht servis s.r.o. proběhla skrze pořízení elektromobilu BMW i3s.

Využívání elektromobilu ve společnosti Jacht servis s.r.o. je hodnoceno velmi pozitivně – pro uživatele je vůz uživatelsky příjemný, jednoduchý na ovládání, nevyžaduje komplikované řazení a jeho provoz na vozovce je velmi tichý. Zástupci společnosti jsou s elektromobilem spokojení. Využívání elektromobilu je výhodné i po ekonomické stránce.

Provozní náklady elektromobilu jsou nízké, a to hned z několika důvodů. Konstrukce elektromobilu je jednoduchá, nadčasová a odpadají tak náklady na drahé servisní prohlídky či opravy.

Dalším významným pozitivem byla až do nedávna úspora na pohonných hmotách – elektřině. Nárůst cen elektrické energie v letech 2022 a 2023 částečně ubírá elektromobilitě na atraktivitě. Lze však konstatovat, že spotřeba elektrické energie je v porovnání se spotřebou u spalovacích motorů stále nižší. Elektromobil k dnešnímu dni ujel téměř 100 000 km, a to bez jediného servisního zásahu či poruchy.”

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV. programu  podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu Elektromobilita – Jacht servis s.r.o.

Jméno žadatele – Jacht servis s.r.o.

Termín realizace – 24. 2. 20196. 6. 2019

Způsobilé výdaje – Pořízení 1 ks vozidla – elektromobilu v kategorii M1 – celkem 450 000,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají 45% z částky 1 mil. Kč, dle pravidel Výzvy.

Popis projektu – Projekt žadatele Jacht servis s.r.o. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých vyýdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován ve Středočeském kraji.

Společnost Jacht servis s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši 337 500,- Kč.